• บางแม่นาง
 • บางใหญ่
 • นนทบุรี

ส่งออกเป็น csv
2011 23 11

อัพเดทล่าสุด

จำนวนครัวเรือน 17710

จำนวนประชากร

ระดับน้ำ (เมตร)1.5

สิ่งของที่ต้องการ

 • ถุงยังชีพ
  2766
  ถุงยังชีพ
 • น้ำ
  8006
  น้ำ
 • สุขาลอยน้ำ
  13
  สุขาลอยน้ำ
 • เรือ
  19
  เรือ
 • เสื้อผ้า
  0
  เสื้อผ้า
 • เครื่องสูบน้ำ
  0
  เครื่องสูบน้ำ
 • เครื่องกันหนาว
  0
  เครื่องกันหนาว
 • เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า
  0
  เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า
 • น้ำมันเชื้อเพลิง
  0
  น้ำมันเชื้อเพลิง
 • ก๊าซหุงต้ม
  0
  ก๊าซหุงต้ม
 • ยารักษาโรค
  0
  ยารักษาโรค
 • เต้นท์ที่พัก
  0
  เต้นท์ที่พัก
 • อื่นๆ
  0
  อื่นๆ

ข้อมูลพื้นที่

 • บางแม่นาง
 • บางใหญ่
 • นนทบุรี

ผู้ประสานงานในพื้นที่

ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์หมู่บ้าน
คุณเรียม นาควังสากุลผู้ใหญ่บ้าน0867896291 18
น.ส.มนัสนัน คงมีผู้ใหญ่บ้าน089799798814
นางกาญจนา ขาวเขียวผู้ใหญ่บ้าน08590173103
นางสาวเพียงจันทร์ คล้ายสำเนียงผู้ใหญ่บ้าน08755592204
นายขวัญชัย บัวลอยผู้ใหญ่บ้าน089689524913
นายชิด ทองอยู่ผู้ใหญ่บ้าน08604978696
นายฐานะ เพชรกระจายผู้ใหญ่บ้าน0859674446 17
นายดำรงฤทธิ์ บุญอิ่มผู้ใหญ่บ้าน081504971412
นายพิษณุ สันติเมธีผู้ใหญ่บ้านและกำนันตำบลบางแม่นาง08978085559
นายพิษณุ สันติเมธีผู้ใหญ่บ้านและกำนันตำบลบางแม่นาง089780855510
นายสมศักดิ์ อินจินทร์ผู้ใหญ่บ้านไม่สามารถติดต่อได้เนื่องจากหมายเลขโทรศัพท์ที่มีอยู่ใน อบต ผิดและผู้ใหญ่บ้านคนอื่นก็ไม่รู้หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้องเช่นกัน15
นายสมัย ดีสวัสดิ์ผู้ใหญ่บ้าน08699191587
นายสังเวียน ดีสวัสดิ์ผู้ใหญ่บ้าน08523735278
นายอำนาจ พุกปัญญาผู้ใหญ่บ้าน08343162601
นายโกวิท เรืองอ่อนผู้ใหญ่บ้าน081584233511
นายโผน ทับช้างผู้ใหญ่บ้าน08249165982

สถานการณ์ปัญหาในชุมชน - ด้านสุขภาวะ

 • [ หมู่บ้าน 18 ] ได้ทำการขนย้ายผู้ป่วย คนแก่และพิการเรียบร้อย
 • [ หมู่บ้าน 17 ] ไม่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เพราะมีการอพยพคนป่วยออกไปหมดแล้ว

สถานการณ์ปัญหาในชุมชน - ด้านเยาวชน

 • [ หมู่บ้าน 1 ] ปกติ
 • [ หมู่บ้าน 2 ] ปกติ มีการอพยพเรียบร้อย
 • [ หมู่บ้าน 3 ] ปกติ ได้มีการอพยพเรียบร้อยแล้ว
 • [ หมู่บ้าน 4 ] ได้มีการอพยพได้แล้วและยังเหลืออยู่ประมาณ 1000 ครัวเรือน
 • [ หมู่บ้าน 6 ] ปกติ ได้มีการอพบพเรียบร้อยแล้ว
 • [ หมู่บ้าน 7 ] ปกติ ได้มีการอพยพเรียบร้อยแล้ว
 • [ หมู่บ้าน 8 ] ปกติ ได้มีการอพยพเรียบร้อย
 • [ หมู่บ้าน 9 ] ปกติ ได้มีการอพยพเรียบร้อย
 • [ หมู่บ้าน 10 ] ปกติ ได้มีการอพยพเรียบร้อยแล้ว
 • [ หมู่บ้าน 11 ] ปกติ ได้เตรียมการอพยพเรียบร้อยแล้ว
 • [ หมู่บ้าน 12 ] ปกติ ได้มีการอพยพเรียบร้อยแล้ว
 • [ หมู่บ้าน 13 ] ปกติ ได้เตรียมการอพยพเรียบร้อยแล้ว
 • [ หมู่บ้าน 14 ] ปกติ ได้มีการอพยพเรียบร้อยแล้ว

สถานการณ์ปัญหาในชุมชน - ปัญหาอื่นๆ

 • [ หมู่บ้าน 1 ] ต้องการถุงยังชีพ 160 ชุด เรือ 3 ลำ ส่วนสุขาไม่ต้องการเนื่องจากระดับน้ำเริ่มลด
 • [ หมู่บ้าน 2 ] ต้องการน้ำดื่ม สำหรับคน 500 คน เนื่องจากขลาดแคลนน้ำสะอาด ส่วนถุงยังชีพและเรือถ้าได้จะดีมาก
 • [ หมู่บ้าน 3 ] ต้องการน้ำดื่ม สำหรับคน 500 คน เนื่องจากขลาดแคลนน้ำสะอาด ส่วนถุงยังชีพและเรือถ้าได้จะดีมาก
 • [ หมู่บ้าน 4 ] ผู้ใหญ่บ้าน ต้องดำเนินการในการจัดหาของช่วยเหลือเองบ้างส่วน และรู้สึกเหนื่อยกับการหาความช่วยเหลือให้ลูกบ้าน
 • [ หมู่บ้าน 6 ] ต้องการน้ำดื่มเนื่องจากใกล้หมด
 • [ หมู่บ้าน 8 ] ที่ตั้งหมู่บ้านอยู่ห่างไกลจากถนนใหญ่ทำให้ได้รับของบริจาคและความช่วยเหลือน้อย และระดับน้ำยังสูงมาก ถ้าวัดจากระดับท้องนาสูงประมานสองเมตรกว่า
 • [ หมู่บ้าน 9 ] น้ำดื่มเหลือจำนวนน้อย ส่วนถุงยังชีพ เรือ และสุขามีเพียงพอกับความต้องการ
 • [ หมู่บ้าน 10 ] น้ำดื่มเหลือจำนวนน้อย ส่วนถุงยังชีพ เรือ และสุขามีเพียงพอกับความต้องการ
 • [ หมู่บ้าน 11 ] ยังขาดถุงยังชีพ อีก 150 ครัวเรือน และน้ำดื่ม สำหรับ คน 700 คน และสุขาลอยน้ำ 1 หลัง
 • [ หมู่บ้าน 14 ] ต้องการน้ำดื่มสำหรับ คน 600 คน ส่วนถุงยังชีพ เรือ และสุขาลอยน้ำเพียงพอกับความต้องการ

ทรัพยากรและการจัดการในชุมชน

 • [ หมู่บ้าน 2 ] ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอก ปัญหาต่างๆๆผ่านไปได้ด้วยดี
 • [ หมู่บ้าน 3 ] ได้มีการติดต่อและได้รังความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกในตอนเริ่มต้นจึงทำให้จัดการกับปัญหาผ่านไปได้ ส่วนทางด้านทรัพยากรได้มีการจัดหาและได้รับบริจาคห้องน้ำและเรือให้พอกันในชุมชน
 • [ หมู่บ้าน 4 ] ได้มีการติดต่อและได้รังความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกในตอนเริ่มต้นจึงทำให้จัดการกับปัญหาผ่านไปได้ ส่วนทางด้านทรัพยากรได้มีการจัดหาและได้รับบริจาคห้องน้ำและเรือให้พอกันในชุมชน
 • [ หมู่บ้าน 7 ] อบต.ได้มีการติดต่อและได้รังความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกในตอนเริ่มต้นจึงทำให้จัดการกับปัญหาผ่านไปได้ ส่วนทางด้านทรัพยากรได้มีการจัดหาและได้รับบริจาคห้องน้ำและเรือให้พอกันในชุมชน
 • [ หมู่บ้าน 18 ] ได้มีการประสานงานกับ อบต.และอำเภอ ส่วนการช่วยเหลือชาวบ้านส่วนใหญ่ได้ช่วยเหลือตัวเองในเบื้อต้นเพราะบางส่วนเคยชิยกับสภาพน้ำท่วม

ลักษณะชุมชน

 • [ หมู่บ้าน 1 ] ระดับน้ำในชุมชนประมาณ 0.2-1.5
 • [ หมู่บ้าน 2 ] น้ำยังคงอยู่ที่ประมาณ 1.5-2.0 เมตร น้ำไม่เน่าเสีย
 • [ หมู่บ้าน 3 ] ยังมีน้ำท่วมอยู่ที่ประมาณ 1.0-2.3 เมตร
 • [ หมู่บ้าน 4 ] 1.80-2.00 เป็นหมู่บ้านที่ติดกลับคลองซอย
 • [ หมู่บ้าน 6 ] น้ำอยู่ประมาณ 1.5-1.8 เมตร ได้มีการอพยพเรียบร้อย
 • [ หมู่บ้าน 7 ] น้ำท่วมประมาณ 1.80
 • [ หมู่บ้าน 9 ] น้ำท่วมอยู่ที่ประมาณ 1.8-2 เมตร

การเดินทางเข้าชุมชน

 • [ หมู่บ้าน 1 ] เดินทางโดยรถใหญ่และเรือได้เป็นบางส่วน
 • [ หมู่บ้าน 2 ] ้เดินทางโดยเรือและรถใหญ่ได้
 • [ หมู่บ้าน 3 ] เดินทางโดยเรือและรถใหญ่ได้
 • [ หมู่บ้าน 4 ] เดินทางโดยเรือและรถใหญ่เท่านั้น
 • [ หมู่บ้าน 6 ] เดินทางโดยเรือและรถใหญ่เป็นบางพื้นที่
 • [ หมู่บ้าน 7 ] เดินทางโดยรถใหญ่และเรือเป็นบางพื้นที่
 • [ หมู่บ้าน 8 ] เดินทางโดยรถใหญ่และเดินทางโดยเรือเป็นบางพื้นที่
 • [ หมู่บ้าน 9 ] เดินทางโดยเรือและรถใหญ่ได้เป็นบางพื้นที่
 • [ หมู่บ้าน 10 ] เดินทางโดยเรือและรถใหญ่เป็นบางพื้นที่
 • [ หมู่บ้าน 17 ] บางจุดสามารถเดินทางรถยนต์ได้ และสามารถโทรประสานกับผู้ประสานงานในพื้นที่เพื่อระบุจุด/ตำแหน่งโดยละเอียดอีกที
 • [ หมู่บ้าน 11 ] เดินทางโดยรถใหญ่
 • [ หมู่บ้าน 14 ] เดินทางโดยรถใหญ่และเรือเป็นบางพื้นที่

ข้อสังเกตอื่นๆ

 • [ หมู่บ้าน 1 ] ไม่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ได้มีการอพยพเรียบร้อย
 • [ หมู่บ้าน 2 ] จุดแข็ง คือ อบต.ได้มีการติดต่อและได้รังความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกในตอนเริ่มต้นจึงทำให้จัดการกับปัญหาผ่านไปได้ ส่วนทางด้านทรัพยากรได้มีการจัดหาและได้รับบริจาคห้องน้ำและเรือให้พอกันในชุมชน
 • [ หมู่บ้าน 3 ] ได้มีการติดต่อและได้รังความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกในตอนเริ่มต้นจึงทำให้จัดการกับปัญหาผ่านไปได้ ส่วนทางด้านทรัพยากรได้มีการจัดหาและได้รับบริจาคห้องน้ำและเรือให้พอกันในชุมชน
 • [ หมู่บ้าน 4 ] อบต ได้มีการติดต่อและได้รังความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกในตอนเริ่มต้นจึงทำให้จัดการกับปัญหาผ่านไปได้ ส่วนทางด้านทรัพยากรได้มีการจัดหาและได้รับบริจาคห้องน้ำและเรือให้พอกันในชุมช
 • [ หมู่บ้าน 6 ] ต้องการน้ำดื่มเนื่องจากใกล้หมด ต้องการน้ำดื่ม สำหรับ คน 600 คน และเรือในการเดินทาง 2 ลำ ส่วนสุขาลอยน้ำมีเพียงพอ
 • [ หมู่บ้าน 7 ] ได้มีการติดต่อปอเต็กตึ้งในการขนส่งผู้ป่วยและพิการไปโรงพยาบาล
 • [ หมู่บ้าน 8 ] ที่ตั้งหมู่บ้านอยู่ห่างไกลจากถนนใหญ่ทำให้ได้รับของบริจาคและความช่วยเหลือน้อย และระดับน้ำยังสูงมาก ถ้าวัดจากระดับท้องนาสูงประมานสองเมตรกว่า
 • [ หมู่บ้าน 9 ] ที่ตั้งหมู่บ้านอยู่ห่างไกลจากถนนใหญ่ทำให้ได้รับของบริจาคและความช่วยเหลือน้อย และระดับน้ำยังสูงมาก ถ้าวัดจากระดับท้องนาสูงประมานสองเมตรกว่า
 • [ หมู่บ้าน 10 ] มีศูนย์ ศปภ.และปภ. ช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อย
 • [ หมู่บ้าน 18 ] ได้รับถุงยังชีพและสุขาลอยน้ำเพียงพอต่อความต้องการ แต่ต้องการเรือ 1 ลำ การได้รับความช่วยเหลือจากการอำเภอ และ อบต.ในเบื้องต้นแล้ว
 • [ หมู่บ้าน 17 ] ได้รับถุงยังชีพ เรือ และสุขาเพียงพอต่อความต้องการ แต่ยังขาดเรื่องน้ำดื่มจำนวนมาก ส่วนถุงยังชีพได้รับจากหน่วยงานและคนรู้จักเป็นที่เรียบร้อยและเพียงพอกับความต้องการ
 • [ หมู่บ้าน 11 ] มีหมู่บ้านจัดสรร ที่ยังต้องการห้องสุขาลอยน้ำ สาเหตุที่ยังไม่ได้เพราะม่ได้รับบริจาคและอยู่ห่างไกลจากถนนใหญ่
 • [ หมู่บ้าน 12 ] มีองค์กรภายนอกช่วยเหลือ เช่น นายกไปแจกของ เป็นต้น ได้รับการช่วยเหลือมากเพราะอยู่ติดถนนใหญ่
 • [ หมู่บ้าน 13 ] ผู้ใหญ่บ้านได้ประสานกับหน่วยงานภายนอกในการอำนวยความสะดวกงห้กับสมาชิกในหมู่บ้านเรียบร้อย
 • [ หมู่บ้าน 14 ] จัดให้มีศูนย์พักพิงประจำหมู่บ้าน และหมู่บ้านที่ตั้งติดคลองระดับน้ำยังสูงมาก และยังขาดน้ำดื่มและในใช้

หมู่บ้านภายในตำบลนี้